I
dag är Baggis på dygn 54. Det är lite jobbigt nu med värmen och hon börjar bli
lite otymplig. Igår såg jag fosterrörelser för första gången!